Wspólnoty SWŚ

Kraków-Płaszów

Sercańskiej Wspólnocie Świeckich z Krakowa-Płaszowa minęło 10 lat!

Jako animatorowi przypadło mi w udziale przedstawienie rysu historycznego tej wspólnoty. Nasz początek to dzień 18 czerwca 2004 roku. W święto Najświętszego Serca Pana Jezusa grupa ponad 20 osób miała pierwsze spotkanie. Po rocznym okresie przygotowawczym, w którym nasz pierwszy opiekun ks. Bogusław Pociask przybliżył nam charyzmat księży sercanów oraz życiorys i działalność założyciela tegoż zgromadzenia – o. Jana Leona Dehona, 3 czerwca 2005 roku w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa podczas uroczystej Mszy Świętej grupa 23 osób złożyła uroczyste ślubowanie i pobłogosławiona przez księdza proboszcza Andrzeja Gruszkę i księdza moderatora Józefa Gawła została włączona do Sercańskiej Wspólnoty Świeckich.
Od samego początku najważniejszym dla nas dniem jest oczywiście pierwszy piątek miesiąca. W tym dniu staramy się wszyscy uczestniczyć w wieczornej Mszy Świętej wynagradzającej Bożemu Sercu za grzechy nasze i całego świata. W tej Mszy Świętej uczestniczymy aktywnie poprzez czytanie lekcji, śpiew psalmu, przygotowanie i czytanie modlitwy wiernych oraz procesyjne składanie darów. Po jej zakończeniu i krótkiej adoracji mamy spotkanie w sali parafialnej, na którym pozostając w duchu sercańskiej miłości i radości, omawiamy nasze wspólnotowe i parafialne sprawy oraz w duchu pełnego skupienia – temat formacyjny, po którym przy kawie/herbacie i czymś słodkim dyskutujemy na różne tematy (tzw. z życia wzięte). Każdego dnia staramy się żyć duchem miłości i wynagrodzenia oraz przed wieczorną Mszą Świętą trwać na półgodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu.
Z naszej inicjatywy (po paru miesiącach od powstania naszej wspólnoty) w każdą sobotę animujemy odmawianie różańca świętego przed wieczorną Mszą Świętą. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Płaszowskiej omadlamy wszystkie intencje parafialne, papieskie i naszej wspólnoty. Od kilku lat także z naszej inicjatywy w pierwszy czwartek miesiąca prowadzimy godzinę świętą, adorując Serce Pana Jezusa i przepraszając za wszystko, co jest złe w nas samych, w naszej parafii, ojczyźnie i na świecie. Od początku Roku Kapłańskiego (od września 2009 roku) w czasie tej godziny świętej ze wspólnotą „Margaretka” modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie do zgromadzenia księży sercanów. Duża grupa osób z naszej wspólnoty duchowo i fizycznie bierze udział w życiu naszej parafii przez przynależność do róż różańcowych (żeńskich, męskich i rodzinnych), wspólnoty „Margaretka”, Duchowej Adopcji Życia Poczętego czy też będąc zaangażowanym w zbieranie funduszy na budowę nowego kościoła (kościół pw. MB Fatimskiej). Jest wśród nas także szafarz Komunii Świętej oraz kościelny z sąsiedniej parafii pw. MB Fatimskiej, wielu z nas należy do Rodziny Serca Jezusowego. Staramy się tworzyć z księżmi z naszej parafii jedną rodzinę, pamiętając o ich imieninach czy rocznicach.
W czasie tych 10 lat naszego istnienia wielkim przeżyciem i wyróżnieniem było dla nas goszczenie ojca generała José Ornelasa Carvalho oraz dwukrotny pobyt na naszych spotkaniach śp. kard. Stanisława Nagiego. Naszym pierwszym opiekunem był wspomniany wcześniej ks. Bogusław Pociask, z którym przeżyliśmy kilka wspaniałych lat. Po ks. Bogusławie, który obecnie pełni posługę w Wyższym Seminarium Misyjnym w Stadnikach, naszym opiekunem został ks. proboszcz Andrzej Gruszka, który prowadził nas ojcowską ręką. Obecnym opiekunem jest również ks. Proboszcz Sławomir Knopik, któremu głęboko leży na sercu rozwój naszej sercańskiej duchowości. Daje temu wyraz poprzez formowanie naszych sumień w ciekawych i pouczających dyskusjach oraz w wygłaszanych często konferencjach. W ciągu tych 10 lat z naszego grona odeszły do domu Ojca dwie osoby: Eugeniusz Stępniak i Helena Karaś, ale wspólnota również powiększa się o nowych członków i obecnie liczy 38 osób. Chwała Panu!

Kim jesteśmy?

Najważniejsze informacje o SWŚ

Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ) jest ruchem apostolskim, który prowadzi swoją działalność pod kierownictwem i w zależności od Polskiej Prowincji Księży Sercanów[…]

Więcej…

Z życia SWŚ

Spotkania Formacyjne

Spotkania Formacyjne wspólnot SWŚ w 2015 roku. […]

Więcej…

Z życia zgromadzenia księży sercanów

Szczególnie doniosłym wydarzeniem, które miało miejsce tej jesieni, była XXII Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Sercanów. […]

Więcej…

Intencje modlitewne

Intencje modlitewne na rok 2020 […]

Więcej…