Kim jesteśmy

Najważniejsze informacje o SWŚ

Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ) jest ruchem apostolskim osób świeckich, który prowadzi swoją działalność pod kierownictwem i w zależności od Polskiej Prowincji Księży Sercanów

Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego zostało założone we Francji w 1878 roku przez Sługę Bożego o. Leona J. Dehona.

Ojciec Dehon był wielkim apostołem Bożego Serca oraz sprawiedliwości i miłości społecznej. W swoim testamencie duchowym napisał:

„Pozostawiam wam skarb najcenniejszy - Serce Jezusa. Należy Ono do wszystkich... Idźcie, dajcie poznać światu miłość Najświętszego Serca Jezusowego.”

Duchowi synowie o. Dehona - Księża Sercanie - odpowiadając na ten apel, starają się przekazywać ludziom otrzymany dar: Serce Jezusa.

Wokół Zgromadzenia Księży Sercanów gromadzą się ludzie świeccy, którzy przyjmują sercańską duchowość jako fundament swego życia. Powstała wspólnota ludzi świeckich, w Polsce nosi nazwę Sercańska Wspólnota Świeckich.

Osoby świeckie, które należą do SWŚ stanowią jedną rodzinę duchową, której Ojcem jest L. Dehon.

Wszyscy członkowie WSŚ uczestniczą w dobrach duchowych Zgromadzenia, przede wszystkim Mszy Świętej, modlitwach i dziełach apostolskich prowadzonych przez Księży Sercanów na całym świecie.

Do SWŚ mogą należeć ludzie świeccy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, małżonkowie czy osoby wolne, którzy tworząc wspólnotę ze Zgromadzeniem Księży Sercanów, pragną aktywnie włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji - budowania Królestwa Serca Jezusowego w świecie.

SWŚ stawia sobie następujące cele:

  1. stałe pogłębianie życia chrześcijańskiego w wymiarze osobistym i wspólnotowym oraz wzajemną pomoc w dążeniu do ewangelicznej doskonałości, zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia Księży Sercanów (cel duchowy).
  2. czynny udział w apostolskich dziełach Zgromadzenia, przede wszystkim w kraju, jak również poza jego granicami (cel apostolsko-społeczny).

Członkowie SWŚ tworzą mniejsze lub większe wspólnoty, które w zależności od warunków życia i możliwości spotykają się na wspólną modlitwę oraz włączają się w dzieła apostolskie Kościoła, zarówno parafialne, jak i poza parafialne, w szczególności zaś w dzieła Zgromadzenia Księży Sercanów

Członkowie SWŚ, żyjąc w świecie, w swoich środowiskach rodzinnych, zawodowych i społecznych, starają się być apostołami Serca Jezusa przez modlitwę, ofiarę, słowo, a przede wszystkim przez świadectwo życia.

Jeśli pragniesz bliżej poznać SWŚ napisz do moderatora:

ks. Eugeniusz Ziemann SCJ
ul. Łowicka 46
02-531 Warszawa
moderator@sercanskawspolnotaswieckich.pl

Z życia SWŚ

Spotkania Formacyjne

Spotkania Formacyjne wspólnot SWŚ w 2015 roku. […]

Więcej…

Z życia zgromadzenia księży sercanów

Szczególnie doniosłym wydarzeniem, które miało miejsce tej jesieni, była XXII Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Sercanów. […]

Więcej…

Wspólnoty SWŚ

Kraków-Płaszów

Sercańskiej Wspólnocie Świeckich z Krakowa-Płaszowa minęło 10 lat! […]

Więcej…

Intencje modlitewne

Intencje modlitewne na rok 2020 […]

Więcej…